HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC PHẦN MỀM DẠY- HỌC TRỰC TUYẾN

Để các đồng chí giáo viên có thể làm chủ được phần mềm Shub classroom và zoom meeting, Xin mời các đồng chí tải file hướng dẫn sử dụng phần mềm tại đây.

24 thang 3 huong dan su dung.ppt